Podmínky ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů

Aby náš e-obchod mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-obchodu je
ELYN CZ a.s., IČO: (088 99 185), se sídlem Lannova tř. 89/47, 370 01 České Budějovice, tel. +420 380 331 177, gdpr@elyn.cz (dále jen „ELYN“).

Ochrana osobních údajů

 

  1. Prodávající je ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) správcem osobních údajů Kupujícího.

  2. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytl nebo osobní údaje, které Prodávající získal na základě plnění objednávky, a to za účelem vyřízení objednávky.

  3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

   1. plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

   2. oprávněný zájem Prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

   3. souhlas Kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  5. Účelem zpracování osobních údajů je:

   1. vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

   2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  6. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  7. Prodávající uchovává osobní údaje:

   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi jím a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

   2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  8. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Prodávající osobní údaje vymaže.

  9. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy.

  10. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  11. Za podmínek stanovených v GDPR má Kupující:

   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Prodávajícího.

  12. Kupující má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

  13. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Zasílání newsletteru a obchodních nabídek

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete zaškrtnutím políčka při vyplnění registračního formuláře. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-obchodu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: Google LLC, Seznam.cz a.s. (zbozi.cz), Heureka Shopping s.r.o., Facebook Ireland Ltd, SmartSelling a.s. (Smartemailing), ITFutuRe s.r.o., BHIT CZ s.r.o. (automatizace zpracování objednávek), Shoptet s.r.o. (poskytovatel e-shopového řešení), RAYNET s.r.o. a případně třetím stranám, se kterými ELYN spolupracuje.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu na e-obchodu obchod.elyn.cz tyto údaje editovat či mazat. Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí v editaci uživatelského účtu použít tlačítko „Odstranit můj uživatelský účet“.

Jako další máte právo na kopii Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost, právo na námitku. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte také právo tento souhlas odvolat.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.